AcasăTermeni şi Condiţii


Termeni şi Condiţii

Acest website, accesibil la adresa hdmag.ro (“Site-ul”), este proprietatea S.C. Sargon Invest S.R.L., cu sediul Calea Giuleşti, Nr. 111, Bl. 5, Sc. B, Et. 6, Ap. 60, Sector 6, Bucureşti, România, înregistrată la Registrul comerțului cu nr. J40/13344/2003, CUI RO15792898 („Sargon”). Prin continuarea accesării Site-ului, Vizitatorii sunt ținuți să respecte termenii şi condițiile de mai jos.

1. Accesarea Site-ului

Accesarea şi utilizarea Site-ului se fac pe propria răspundere.

Toate informațiile conținute în site sunt proprietatea Sargon. Sargon îşi rezervă dreptul de a modifica conținutul şi/sau structura site-ului în orice moment şi fără nici o informare prealabilă.

Nicio informație prezentă pe acest site nu va fi considerată drept ofertă de produse sau servicii. Acest site nu conține sfaturi sau recomandări cu privire la nici un domeniu de activitate, informațiile conținute nefiind un fundament pentru o decizie personală, remediu naturist, tratament medical sau orice alte decizii pe care vizitatorul le-ar putea lua vizitând Site-ul. Astfel, Sargon nu poate fi responsabil pentru nici un fel de daune prezente sau viitoare ale vizitatorului site-ului.

Orice persoană care doreşte să-şi procure unul din serviciile sau produsele prezentate în site va trebui să contacteze Sargon sau reprezentanții comerciali ai acestuia, pentru a se informa atât asupra disponibilității produsului în cauză cât şi asupra condițiilor de achiziție, taxelor, tarifelor şi comisioanelor aferente precum şi asupra caracteristicilor complete ale produselor.

Toate informațiile de pe Site au fost cercetate şi verificate cu atenție de către acesta şi/sau terți. Deoarece informațiile se pot modifica oricând, nu se poate acorda nici o garanție cu privire la acuratețea, caracterul complet sau actual al informațiilor furnizate. Prin urmare, Sargon nu este responsabil legal pentru nici o pierdere sau pagubă cauzate de informații eronate şi/ sau incomplete.

Documentele incluse în site conțin doar informații de natură generală şi nu implică nici o obligație din partea cititorului. Distribuția lor integrală şi nealterată, în forma şi extensia furnizată de către Sargon, este permisă si gratuită. Cu toate acestea, Sargon poate solicita oricând încetarea acestei distribuții şi distrugerea copiilor din sistemele în care acestea se află.

Utilizarea broşurilor, ghidurilor, cererilor, formularelor şi a altor documente publice de informare este permisă în mod gratuit fără ca acestea să reprezinte o ofertă de a contracta. Utilizarea conținutului sau recomandărilor acestora la situații specifice poate diferi de la caz la caz. Prin urmare, Sargon recomandă vizitatorului să solicite consiliere profesionistă pentru orice problemă specifică pe care o întâmpină. Deşi Sargon a acționat cu o grijă rezonabilă în redactarea acestora, nu îşi asumă nicio răspundere pentru eventualele erori pe care le poate conține, din neglijență sau altă modalitate, şi nici pentru orice pierderi, de orice natură, suferite de orice persoană.

2. Date personale

Prin accesarea prezentului Site şi completarea de către Vizitatori a datelor lor personale pe Site, aceştia îşi dau acordul expres ca datele lor personale să fie prelucrate de către S.C. Sargon Romania S.R.L., ori de câte ori aceasta va considera necesar, în oricare din următoarele scopuri: efectuarea de promoţii, loterii publicitare, marketing, publicitate şi/sau statistică. Destinatarii acestor prelucrări de date vor fi S.C. Sargon Romania S.R.L., afiliații şi colaboratorii acesteia, şi/sau alte terțe persoane.

Sargon se angajează să protejeze datele personale ale Vizitatorilor acestui Site şi să respecte legislația română în vigoare referitoare la protecția datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, şi în special prevederile Legii 677/2001 privind protecția datelor personale şi cele ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

“Datele personale” se referă la orice informații cu privire la o persoană fizică identificată sau identificabilă şi, în special la datele personale de identificare furnizate de dumneavoastră, Vizitatorii acestui Site, cum ar fi numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail.

Vizitatorii Site-ului au dreptul de a limita sau interzice folosirea datelor lor personale sau de a solicita întreruperea oricărei legături a Vizitatorilor respectivi cu prezentul Site în orice moment.

Când va fi necesar, din motive organizatorice, Sargon va putea desemna terțe părți pentru a procesa sau analiza datele personale ale Vizitatorilor. Site-ul poate fi întreținut de o entitate specializată şi oricare dintre promoțiile Sargon va putea fi administrată prin intermediul unei asemenea entități specializate.

Conform legislației române în vigoare, privind protecția datelor personale, unele din cele mai importante drepturi ale Vizitatorilor prezentului Site includ:

  • dreptul de a obţine la cerere, în mod gratuit, confirmarea faptului că datele lor personale sunt sau nu sunt prelucrate de către Sargon;
  • dreptul de a-şi retrage consimțământul pentru procesarea datelor lor personale la care au consimțit anterior;
  • dreptul de a solicita transformarea în date anonime a datelor lor personale, a căror prelucrare nu este conform legii;
  • dreptul de a se opune în orice moment, fără justificare ca datele lor personale să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

Orice solicitare a Vizitatorilor în legătură cu datele lor personale colectate prin prezentul Site, se va transmite în scris, dată şi semnată, către Sargon România S.R.L., la următoarea adresă: Calea Giuleşti, Nr. 111, Bl. 5, Sc. B, Et. 6, Ap. 60, Sector 6, Bucureşti, România.

3. Drepturile de proprietate intelectuală şi industrială

La intrarea pe Site, fiecărui Vizitator îi este acordată o licenţa de utilizare limitată a Site-ului. Această licența îi dă Utilizatorului drept de folosință limitată, dar nu îi conferă exclusivitate asupra conținutului Site-ului, care va fi folosit doar pentru uz personal. Utilizatorului nu îi este acordat decât dreptul de vizualizare a conținutului Site-ului, pe monitorul unui singur calculator.

Site-ul este o creație protejată de dreptul la proprietate intelectuală. Site-ul şi fiecare din elementele sale componente (mărci, logo-uri, fotografii, imagini, ilustrații, texte, videoclipuri, etc.) sunt proprietatea exclusivă a Sargon, care deține toate drepturile de proprietate intelectuală aferente Site-ului, aceasta neacordând nicio licență nici vreun alt drept Vizitatorului care accesează Site-ul.

Reproducerea informațiilor conținute pe Site este autorizată doar pentru informarea personală şi privată a Vizitatorilor. Orice reproducere sau reprezentare, integrală sau parțială, a Site-ului sau a elementelor sale componente, indiferent de suportul pe care se află şi sub ce formă, cu alte scopuri şi mai ales comerciale, este strict interzisă.

4. Aplicabilitate, prevederi finale

Sargon îşi propune să actualizeze în mod regulat conţinutul Site-ului şi să furnizeze Vizitatorilor informații exacte. Totuşi, Sargon nu poate garanta exactitatea sau exhaustivitatea oricărei informații prezente pe Site. În consecință, Sargon nu îşi asumă responsabilitatea pentru informațiile inexacte sau pentru omisiunile prezente pe Site, nici pentru daunele rezultate din intruziunea frauduloasă a unui terț care modifică informațiile. Orice eroare sau omisiune trebuie semnalată către Sargon România S.R.L., la următoarea adresă: Calea Giuleşti, Nr. 111, Bl. 5, Sc. B, Et. 6, Ap. 60, Sector 6, Bucureşti, România.

Sargon îşi propune să mențină Site-ul accesibil Vizitatorilor fără a-şi asuma totuşi vreo obligație în acest sens. Sargon nu va fi în niciun caz responsabilă de întreruperea accesului la Site şi de consecințele care pot decurge din acest fapt.

Legăturile de hipertext aflate pe Site pot oferi Vizitatorului posibilitatea de a vizita website-uri partenere. Trebuie avut în vedere însă că Sargon nu a verificat conținutul şi informațiile tuturor acestor site-uri şi ca urmare declină orice responsabilitate asupra conținutului, reclamelor, produselor sau serviciilor disponibile pe aceste site-uri, precum şi asupra folosirii lor de către Vizitator. Decizia Vizitatorului de a recurge la aceste site-uri este strict responsabilitatea acestuia. Crearea de legături de hipertext înspre Site nu este posibilă decât cu acordul scris, obținut în prealabil din partea Sargon.

Site-ul poate utiliza "cookies". Acestea sunt fişiere mici care se salvează în calculator având ca scop principal facilitarea navigării pe Site şi personalizarea serviciilor propuse Vizitatorului. Pentru a beneficia de totalitatea funcțiilor Site-ului, este recomandată setarea navigatorului pentru a accepta aceste "cookies". Vă informăm că puteți refuza salvarea de "cookies" pe calculatorul dumneavoastră.

Sargon utilizează mijloace normale de protecție împotriva viruşilor, viermilor şi a altor atacuri informatice. Cu toate acestea, Sargon recomandă vizitatorului sa verifice cu propriile mijloace fiecare accesare şi să utilizeze mijloace de protecție adecvate şi actualizate împotriva atacurilor informatice.

Sargon îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment informațiile prezentate pe Site. Orice modificare de utilizare va fi integrată în prezentul document informativ şi va fi acceptată fără rezerve de orice Vizitator care vizitează Site-ul după operarea modificării. Sargon nu are nicio obligație de a înștiința vizitatorul asupra modificărilor operate, acesta având obligația de a se informa la fiecare vizită despre conținutul actualizat al prezentului document informativ.

În cazul unei contradicții între prevederile prezentului document şi alte prevederi din diferite secțiuni ale Site-ului, vor fi aplicabile acele prevederi din secțiunile specifice ale site-ului.

Dacă una sau mai multe clauze ale prezentului document sunt ilegale, nevalide sau inaplicabile datorită unor prevederi legale obligatorii sau a unei situații de fapt, atunci acele clauze vor fi automat eliminate din text, celelalte clauze rămânând în continuare valabile.

Indiferent de locația serverului de găzduire a acestui site sau a locației de accesare a acestui site de către vizitator (acțiuni definite conform standardelor din industrie), termenii şi condițiile conținute în prezentul document se supun legii române.

 
Afişează toate produsele

Căutare avansată

Produse promoţionale

990 RON
899 RON
Economisiţi: 91 RON

1.450 RON
1.379 RON
Economisiţi: 71 RON

1.399 RON
1.299 RON
Economisiţi: 100 RON

949 RON
839 RON
Economisiţi: 110 RON

1.810 RON
1.699 RON
Economisiţi: 111 RON

529 RON
449 RON
Economisiţi: 80 RON

Viziteaza magazinul HD mag pe ShopMania